Investicioni sažetak
opštine Modriča

Info pult za preduzetnike i investitore

 

Prezentacija Modriče

Programi i usluge podrške MSP

Sajam privrede Modriča

Prezentacija projekta JabučikPreduzetnički portal
Republike Srpske 

Opština Modriča
www.modrica.ba

 

Važni dokumenti

Strategija razvoja opštine Modriča
Budžet opštine Modriča za 2017
Strategija obrazovanja odraslih opštine Modriča 2015-2018