•   Visokoobrazovani kadrovi školovani u univerzitetskim centrima
•   Srednjoškolski centar obrazuje gimnazijalce i tri profila tehničara
     (birotehničar, elektrotehničar, hemijsko-tehnološki tehničar) kao
     i šest profila zanatskih zanimanja (automehaničar, elektroinstalater,
     daktilograf, bravar, autoelektričar, instalater)
•   Spremnost na uvođenje novih profila u skladu sa potrebama
•   Mogućnost prekvalifikacije/dokvalifikacije