•   Usluge investitorima na jednom mjestu-„Info centar za investitore“
•   Ubrzane procedure registracije, izdavanja dozvola i rješenja na
     lokalnom nivou
•   Podrška u postupku dobijanja različitih dozvola na višim nivoima