ORGANIZATORI

Organizatori Sajma su Opština Modriča
i Razvojna agencija opštine Modriča.
• ORGANIZACIONI TIM
Miloš Ilić, Razvojna agencija opštine Modriča
Ljiljana Stanković, Razvojna agencija opštine Modriča
Aleksandra Radić, Razvojna agencija opštine Modriča
Mirko Veselinović, Razvojna agencija opštine Modriča
Jovan Popović, Opština Modriča
Sida Tomić, Opština Modriča
ORGANIZACIONI ODBOR:
Alenka Savić, Opština Modriča
Jovan Popović, Opština Modriča
Miloš Ilić, Razvojna agencija opštine Modriča
Ljiljana Stanković, Razvojna agencija opštine Modriča
Mitra Knežević, Kulturno sportski centar Modriča
• PARTNERI:
Organizaciju Sajma privrede podržali su:
RAFINERIJA ULJA MODRIČA, NOVA BANKA a.d. Banja Luka
MEDIJSKI POKROVITELJ:
RADIO MODRIČA,
BH BUSINESS MAGAZINE