STRATEŠKI POLOŽAJ ZA VAŠ BIZNIS

•   Odlična lokacija pruža investitorima lak pristup cjelokupnom
     tržištu Evropske unije i Jugoistočne Evrope
•   Dobra saobraćajna i komunikaciona povezanost
•   Bogati i nedovoljno iskorišteni prirodni resursi (oranice,
     bašte, voćnjaci, šume i vodeni potencijal)
•   Velike mogućnosti za razvoj turizma

Rijeka Bosna koja u dužini od 31km protiče kroz opštinu Modriča,
kao i planinski tereni Trebava i Vučijak predstavljaju potencijal za razvoj lova i ribolova.

Kulturno-istorijski spomenik stari grad Dobor sa dvije Dobor kulom iz 1388. godine,
predstvaljaju potencijal za razvoj istorijskog turizma.

Duga njiva, koja je izletište i vazdušna banja na planini Trebava, nudi mogućnosti za
razvoj izletničkog turizma. Bogata je bjelogoričnim i crnogoričnim šumama, raznovrsnom
florom i faunom, kao i brojnim izvorima pitke vode.