PROMOCIJA PROJEKTA

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) u okviru programa „Prilika plus“, organizovala je 19.8.2015 godine u Hotelu Bosna Banja Luka, prezentaciju projekta.

“Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja
i prerade drveta u BiH“
.

Projekat podržava Vlada Švajcarske, a provodi Centar za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna (Švajcarska) u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) i Centrom za specijalističku edukaciju “Format” iz Sarajeva.

Cilj ove prezentacije je predstavljanje programa obuke “Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta u BiH“ koji je namijenjen srednjem i višem nivou menadžmenta u preduzećima iz sektora proizvodnje namještaja i prerade drveta kao i stručnjaka koji su uključeni u edukaciju u ovom sektoru. Program omogućava sticanje praktičnih znanja i vještina za unapređenje poslovanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima, finansija, proizvodnje, marketinga, logistike itd. Obuka će se većim dijelom provoditi u BiH dok će se završni dio obuke implementirati u Švajcarskoj, odnosno na Univerzitetu za primijenjene nauke u Bernu.

Prezentaciju je održala Narcisa Bašić-Gaković ispred trening centra Format Sarajevo a istoj su prisustvovali predstavnici vladinog,nevladinog i privatnog sektora.Nakon prezentacije vođena je diskusija o programu koji treba da krene sa realizacijom u septembru 2015 godine.Upis kandidata traje do 25.o8.2015 godine.Ovom sastanku u Banja Luci je prisustvovao i predstavnik Razvojne agencije opštine Modriča.Svi zainteresovani za ovu obuku mogu se javiti u Razvojnu agenciju opštine Modriča na telefon 053/ 811- 372 , Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Banja Luka 051/ 229-530 ili Centar za specijalističke edukacije Format Sarajevo 033 /765 -335.