AKTIVNOSTI NA REALIZACIJI PROJEKAT „JABUČIK II“

U proljeće ove godine Opština Modriča potpisala je ugovor sa Investiciono-razvojnom bankom Republike Srpske o dodjeli bespovratnih sredstava čime je omogućena realizacija projekta „Jabučik II“. Projekat ima za cilj da se putem stvaranja lanca dodatne vrijednosti u oblasti prerade voća i povrća doprinese ravoju poljoprivrede u ruralnim područjima naše Opštine. Kroz ovaj projekat Poslovno-preduzetnički centar „Jabučik“ Modriča će do kraja godine  dobiti  savremenu opremu  za  proizvodnju  sokova i sirupa od voća i povrća, trafostanicu i pokrenuti proizvodnju  jagodičastog  voća uz uspostavu kooperantskog odnosa sa 15 prouzvođača sa područja Opštine Modriča. Trenutno je u toku okončanje aktivnosti na uspostavi parcela i organizaciji sadnje jagode koja će u narednim ciklusima biti sirovinska osnova za  preradu u pogonu Poslovno preduzetničkog centra Jabučik. 

Šest domaćinstava je već potpisalo kooperantske ugovore čime je, na šest parcela, omogućena sadnja 20.000 sadnica jagode na ukupnoj površina od oko 5.000 m2. Sadnja je obavljena  na organizovan način a poljoprivrednicima je sredstvima projekta obezbijeđen sistem za navodnjavanje (kap po kap), folija, sadni materijal i prijeko potrebna stručna pomoć.

U pripremi je aktivnost prema novoj grupi zainteresovanih poljoprivrednika  u okviru koje će biti obezbijeđena podrška za još deset poljoprivnrednika za uspostavu  zasada maline i kupine, a uključivanje u projekat zainteresovanim će biti omogućeno putem prijavljivanja na Javni poziv koji će objaviti Opština Modriča.Projekat „Jabučik II“ realizuje se putem Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj za 2016/2017 godinu, za čije funkcionisanje su sredstva obezbjedili Vlada Republike Srpske putem Ministarstva finansija i Evropska unija putem projekta „Lokalni integrisani razvoj“ koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH. Njegova ukupna ugovorena vrijednost je 130.323,96 KM od čega je 97.710,21 KM  obezbjeđeno iz Finasijskog mehanizma dok je preostalih 32.613,75 KM  obezbjedila Opština Modriča.