Snježana Vujić

Direktor

Ljiljana Stanković

Diplomirani ekonomista

Samostalni stručni saradnik za projektni menadžment, privredu i rad sa investitorima

Vesna Petrić

Magistar ekonomije

Samostalni stručni saradnik za ekonomski razvoj, preduzetništvo i finansije

Bojana MojsićSamostalni stručni saradnik za ljudske resurse, obrazovanje i zapošljavanje

Danijela ČakarevićSamostalni stručni saradnik za turizam, kulturu i rad sa nevladinim sektorom