21.08.2015. NASTAVAK POSJETA INVESTITORIMA U MODRIČI

Program postinvesticione podrške investitorima u Republici Srpskoj, koji provodi Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja, nastavljen je i u 2015. godini, te su predstavnici Ministarstva i koordinator programa za opštinu Modriča posjetili preduzeća „FAM-JM“ d.o.o. i „KRUŠIK“ d.o.o.

Tom prilikom su prikupljene informacije o poslovnom okruženju, problemima sa kojima se preduzeća susreću i izvedeni zaključci i prijedlozi koji će biti dostavljeni Vladi RS.Ono što je bitno jeste da oba preduzeća imaju u vidu proširenje proizvoda i usluga, nabavke nove opreme i ulazak na nova tržišta.

Program podrazumijeva institucionalnu saradnju entitskog i lokalnog nivoa, te je formirana saradnička mreža za rad i postinvesticionu podršku  investitorima koju čine predstavnici Ministarstva i imenovani koordinatori opština.Cilj samog programa je da se pojednostave procedure i propisi kako bi se preduzećima olakšao rad u Republici Srpskoj i omogućile nove investicije i proširivanja, a samim tim i nova zapošljavanja radnika.