Konferencija:,,ULOGA I KAPACITETI LOKALNIH ADMINISTRACIJA U KREIRANJU BOLJEG POSLOVNOG OKRUŽENJA’’

U organizaciji Udruženja Nezavisni biro za razvoj Gradačac 26.novembra u Tuzli održana konferencija ,,Uloga i kapaciteti lokalnih administracija u kreiranju boljeg poslovnog okruženja-sa posebnim osvrtom na razvoj tipičnih proizvoda”.Pomenuta konferencija je održana u okviru projekta,,Partnerstvo za efektivnu implementaciju LER-a u Sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini.Projekat koji traje 26 mjeseci,finansira Evropska unija,u okviru IPA 2011-Podrška lokalnom ekonomskom razvoju u BiH.Projekat provodi Nezavisni biro za razvoj Gradačac,zajedno sa partnerima:Udruženje bosper Tuzla,Opština Odžak,Opština Modriča,Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-HRAST Vinkovci,kao i sa saradnicima na projektu.Ukupna vrijednost projekta iznosi 485.957,83 EUR,od čega Evropska unija finansira 410.634,37 EUR ili 84,5%.

Projektom se želi doprinijeti unaprijeđenju poslovnog okruženja,kroz aktiviranje potencijalnih resursa lokalnih zajednica,kako bi se stvorili bolji uslovi za razvoj konkurentnosti malih i srednjih preduzeća,a time doprinijelo i otvaranju novih radnih mjesta.Pored osnivanja klastera tipičnih proizvoda sjeveroistočne BiH,druga aktivnost Projekta usmjerena je prema smanjenju regulatornih ograničenja i modelima aktiviranja lokalnih resursa.

U radu konferencije su učestvovali predstavnici javnog sektora,poslovnog sektora,organizacija civilnog društva,medija i drugih lokalnih institucija.Ispred opštine Modriča konferenciji su prisustvovali predstavnici Razvojne agencije opštine Modriča.

U radu konferencije prisutnima su se obratili pored domaćina Sarvan Envera direktora NBR  i zvaničnici koji su pozvani na konferenciju a to su Nermin Hodžić,Ministar za razvoj i preduzetništvo Tuzlanskog kantona i drugi.

Tokom rada konferencije predstavljene su sledeće prezentacije:
1.Projekat-klaster tipičnih proizvoda
2.Parafiskalni nameti na nivou BiH
3.Lednet Web Platforma
4.Baza prepreka za rad i razvoj MSP
5.Sistem Info pulta

Poslije konferencije otvorena je diskusija a donijeti su i određeni zaključci vezani za rad konferencije.