DODJELE UVJERENJA  ZA CNC OPERATERE I LAKIRERE PO PROJEKTU „LAKŠE DO POSLA U DRVNOM I METALSKOM SEKTORU“

U zgradi opštine Modriča, 26. februara 2015. godine uručena su  uvjerenja za CNC operatere i lakirere koji su uspješno prošli obuku po projektu „Lakše do posla u drvnom i metalskom sektoru“.
Sastanku su prisustvovali načelnik opštine Mladen Krekić sa saradnicima, predstavnici Udruženja „Interfob“ Banja Luka Zoran Vuković i Jovanka Rožić, vlasnik d.o.o „Tesla“ Modriča Jelisije Jovićević, vlasnik d.o.o „FAM-JM“ Modriča Miroslav Josipović  i predstavnik „Razvojne agencije opštine Modriča“.
Implementaciju projekta na području opštine Modriča provelo je Udruženje šumarstva i prerade drveta „Interfob“ Banja Luka putem Projekta zapošljavanja mladih (YEP) uz partnerstvo opštine Modriča, Razvojne agencije opštine Modriča, Kluba za traženje posla Modriča i preduzeća u kojima je provedena obuka d.o.o „Tesla“ i d.o.o „FAM-JM“.
„Ovo je jedan odličan projekat i ovakve projekte ćemo podržavati i u budućnosti, ne gledajući samo na cijenu, koliko košta. Mislim da se ovdje mnogo više dobija jer mladi ljudi dobijaju prekvalifikaciju, dobijaju nove diplome. Sugerisano im je da se pozabave učenjem jezika jer ovo će biti odskočna daska da mogu tražiti posao ne samo u ovom regionu nego i u inostranstvu.
Ja bih se zahvalio svim učesnicima i ujedno im čestitao jer su se odlučili da izvrše prekvalifikaciju i to je dobro. Mnogo je bolje da imaju dvije struke nego jednu.
Zahvaljujem se preduzećima koja su direktno učestvovala i zajedno sa nama i „Interfobom“ realizovali ovaj projekat. Bićemo srećni da prekvalifikacijom ovi mladi ljudi dobiju posao”, izjavio je načelnik Krekić.
„Naše uduženje je implementiralo projekat zapošljavanja mladih u BiH u četiri grada : Modriči, Banja Luci, Srbcu i Novom Gradu. Ukupno smo obučili 71 mladu osobu u drvnom i metalskom sektoru, čak i u dijelu samozapošljavanja. U  Modriči je 18 ljudi prošlo obuku. Opština Modriča i preduzeća d.o.o. „Tesla  i d.o.o. „FAM-JM“ su direktno učestvovali u snošenju troškova. Naše udruženje, uključujući projekat YEP, smo sufinansirali veći dio troškova tako da smo u konačnici došli do jednog kadra mladih ljudi voljnih da rade“, izjavio je predsjednik Udruženja „Interfob“, Zoran Vuković.
Ukupna vrijednost realizovanog projekta za opštinu Modriča iznosi 35.780,00 KM, od čega je učešće opštine Modriča 6.000,00 KM a ostalo je finansirao YEP projekat i preduzeća u kojima se provodila obuka.
Kroz obuku koja je trajala od marta 2014. do februara 2015. godine je prošlo 7 lakirera u d.o.o „Tesla“, 9 CNC operatera u d.o.o „FAM-JM“, a 2 polaznika koji sami žele da pokrenu svoj posao su završila obuku za samozapošljavanje u oblasti restauracije namještaja takođe kod d.o.o „Tesla“.
 „Završio sam obuku za lakirera u preduzeću Tesla. Nadamo se da će biti nekog napretka, da ćemo se zaposliti i da možemo gledati dalje u budućnost“, izjavio je Aleksandar Ratkovica.

“Završio sam kurs za CNC operatera i danas smo dobili uvjerenja. Nadamo se da će nam ta uvjerenja donijeti posao u budućnosti“, rekao je Igor Milanković.