IRB RS UVELA MOGUĆNOST REFINANSIRANJA KREDITA

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) uvela je mogućnost refinansiranja postojećih kredita, sa ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja likvidnosti.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) uvela je mogućnost refinansiranja postojećih kredita, sa ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja likvidnosti. Refinansiranje je omogućeno kroz dvije kreditne linije: krediti za preduzetnike i preduzeća i krediti za poljoprivredu.
Više informacija možete pronaći OVDJE.