PROVEDENA OBUKA U POSLOVNO PREDUZETNIČKOM CENTRU ,,JABUČIK,,MODRIČA

Opština Modriča trenutno implementira projekat pod nazivom Jabučik Modriča,koji se finansira iz Mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja.Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 116.400,00KM od čega iznos iz Finansijskog mehanizma 91.9oo,ooKM ,dok opština Modriča sufinansira projekat sa 24.500,oo KM.

Dana 06 i 07.09.2016 godine u Poslovno preduzetničkom centru ,,Jabučik,,Modriča provedene su dvije obukle od strane opštine Modriča za korisnika usluga ovoga centra i to na temu:
1.Руковање набављеном опремом за оператера и кориснике
2.Едукација породичних пољопривредних газдинстава
-припрема пољопривредних производа за тржиште
-маркетинг властитих производа

Прву тему су одржали представници произвођача опреме и то:Електро механика Брчо и Ордагић д.о.о. Сребреник који су присутнима демонстрирали инсталирану опрему и како она ради до готовог проивода.
Другу тему је одржала Татијана Стевановић дипломирани технолог.Оба дана присуствовало је преко двадесет учесника који су били задовољни оним што су видјели и чули,а то ће им користити и у даљем раду.