INSTALIRANA TUNELSKA SUŠARA I HLADNJAČA

Opština Modriča trenutno implementira projekat pod nazivom Jabučik Modriča,koji se finansira iz Mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja.Ukupna planirana vrijednost projekta iznosi 116.400,00KM od čega iznos iz Finansijskog mehanizma 91.9oo,ooKM ,dok opština Modriča sufinansira projekat sa 24.500,oo KM.

Trenutno je instaliran dio opreme koji je stavljen u funkciju a otkupljene su i prve količine šljive koja je smještena u hladnjaču na hlađenje i pripremu za sušenje,kapaciteta 37m3 dok će prve količine suve šljive biti osušene na instaliranoj tunelskoj sušari sa kotlom kapaciteta 1.000 kg za 24 sata.

Ukuna vrijednost dijela instalirane opreme je 41.125,oo KM dok će do kraja mjeseca biti instalirana oprema za preradu voća i povrća ukupbne vrijednosti 64.116,oo KM.