TEHNIČKI PRIJEM OBJEKATA

Nakon pripremnih i izvršenih građevinsko-zanatskih radova, 23.juna. 2016. godine, obavljen je tehnički prijem radova na tri objeta Poslovno-preduzetničkog centra  „JABUČIK“ u Modriči. Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji objekata, sa 324 m2 poslovno-proizvodnog prostora, finansirala je Evropska unija kroz provedbu projekta:  „Partnerstvo za efektivniju implementaciju  lokalnog ekonomskog razvoja u sjeveroistočnoj BiH“. Projekat provodi Udruženje NEZAVISNI BIRO ZA RAZVOJ (NBR) Gradačac, zajedno sa partnerima: Udruženjem BOSPER Tuzla, Općinom Odžak, Opštinom Modriča, Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije-HRAST Vinkovci (Hrvatska), kao i sa  saradnicima na Projektu. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 485.957,83 EUR, od čega Evropska unija finansira 410.634,37 EUR ili 84,5 %.

Vrijednost pripremnih i izvedenih radova iznosi preko 105.000 eura. Nakon okončanja ovih radova, nastaviće se sa ostalim pripremnim, građevinsko-zanatskim radovima, nabavci, isporuci i montaži opreme koja će biti nabavljena kroz drugi projekta kojeg finasira UNDP i Investiciono – razvojna  banka Republike Srpske. Ukupna vrijednost  ovog projekta iznosi 116.415,00 KM.

Na ovaj način, sinergiom dva projekta, dokompletiraće se prostorno-tehnički uslovi za rad PPC „Jabučik“ i useljenih privrednih subjekata, te i razvoj dijela lanaca vrijednosti poljoprivredne proizvodnje sa fokusom na tipične proizvode..