ODRŽANA KONFERENCIJA „CJELOŽIVOTNO UČENJE U FUNKCIJI ZAPOŠLJAVANJA“ U PRIJEDORU

21. i 22. maja u Prijedoru je održana dvodnevna konferencija pod nazivom „Cjeloživotno učenje u funkciji zapošljavanja“.

Konferenciju je organizovala prijedorska Agencija za ekonomski razvoj "PREDA" u saradnji sa partnerima, a u okviru projekta „Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti I zapošljavanja“.

Cjeloživotno učenje od velikog je značaja za svakog pojedinca, a naročito za one koji traže posao. Kvalitetno obrazovanje pruža mogućnost veće konkurentnosti na tržištu rada, rečeno je na konferenciji "Cjeloživotno učenje u funkciji zapošljavanja".

- Konačno su shvatili da nije bitno da imate samo diplomu, već je potrebno stvarno sticanje znanja. Tu se obrazovanje odraslih pokazalo kao dobro i praktično, naglasila je Mira Bera, direktor Zavoda za obrazovanje odraslih Republike Srpske.

Konferenciju „Cjeloživotno učenje u funkciji zapošljavanja“ podržala je i gradska uprava. Zinaida Hošić, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu tvrdi da lokalna zajednica provodi brojne projekte u cilju povećanja zaposlenosti.

Drugi dan konferencije je bio posvećen promociji inicijative EU „Sporazum za rast i zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, u okviru koje će se održati panel debata na temu Šta znači Sporazum za rast i zapošljavanje?

- Jedna od linija jeste i izdvajanje određenih sredstava za doobuku i prekvalifikaciju za podršku odraslih koji su završili, koji su završili formalno obrazovanje, ali nemaju vještine i znanja koja traže poslodavci, kazala je Zinaida Hošić, načelnik Odjeljenja za privrdu i poljoprivredu grada Prijedora.

U Agenciji za ekonomski razvoj "PREDA" ističu da je pomenuta konferencija završna aktivnost projekta „Razvoj cjeloživotnog učenja za povećanje konkurentnosti i zapošljavanja“. Vrijednost projekta je 116.000 evra i najvećim dijelom finansiran je od strane Evrpske unije.

- Mi smo zadovojni rezultatima ovog projekta. U posljednje dvije godine uspjeli smo da značajnoojačamo kapacitete lokalnog obrazovanja. Prije svega mislim na srednje škole, rekao je Goran Rodić predstavnik Agencije za ekonomski razvoj "PREDA".

U dvodnevnom radu konferencije na poziv organizatora učestvovao je i direktor Razvojne agencije opštine Modriča kao član Lokalnog savjetodavnog tijela.