ODRŽANA KONFERENCIJA „CJELOŽIVOTNO UČENJE U KONTEKSTU ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA“

Centar za promociju evropskih vrijednosti „Europlus“ iz Doboja u partnerstvu sa Visokom-poslovno-tehničkom školom iz Doboja, a u saradnji sa Opštinom Modriča i Razvojnom agencijom opštine Mžodriča organizovao je Konferenciju „Cjeloživotno učenje u kontekstu zapošljavanja i samozapošljavanja“, koja se održala 15. jula 2015. godine s početkom u 12h u Motelu „Majna“ u Modriči.

Konferencija je dio projekta „Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici“ koji finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS.

Na Konferenciji su predstavljeni rezultati projekta sa akcentom na izradu „Strategije za obrazovanje odraslih“ za opštine Modriča i Derventa i grad Doboj, budući planovi opštine Modriča u razvoju te oblasti, te dobre prakse i primjene sprovedenih programa na lokalnom nivou u kontekstu zapošljavanja i samozapošljavanja.

Uz otvorenu diskusiju između panelista i učesnika, razmijenjene su informacije o izazovima sa kojima se suočavaju i međusobnoj podršci usmjerenoj ka doprinosu zapošljavanja i povećanju produktivnosti preduzeća.

Učesnici/ce Konferencije bili su predstavnici/ce međunarodnih i domaćih organizacija, razvojnih agencija, entitetskih i lokalnih vlasti, institucija, istaknuti privrednici opštine Modriča i nevladinog sektora.