ODRŽANA 10. STRUČNA KONFERENCIJA DRVOPRERADE, ŠUMARSTVA, EKOLOGIJE I ENTERIJER „LJUDI, DRVO, NAMJEŠTAJ 2018“

U Banjaluci se 29. i 30. juna 2018. godine koja se održala u „Razvojno edukativnom centru” – Centar za selo – Manjača.

Prvi dan Konferencije bio je rezervisan za predstavljanje preduzeća/organizacija, panel diskusije i prezentacije, dok su za drugi dan bile planirane radionice i poslovni sastanci preduzeća.

Stručnu konferenciju tradicionalno je organizovalo Udruženje šumarstva i prerade drveta „INTERFOB“ Banja Luka u saradnji sa Klasterom „DRVO“ Banja Luka, Gradom Banja Luka, Gradskom razvojnom agencijom „CIDEA“ – Banja Luka, Ustanovom za stručno obrazovanje odraslih „WMTA2 Banja Luka, a uz podršku više preduzeća, partnerskih organizacija i pojedinih donatora.

Ove godine se na Konferenciju prijavilo oko 100 učesnika i preko 100 studenata/učenika sa partnerskih fakulteta/škola koje su vezane za prethodno navedene sektore.

Stručna konferencija okupila je sve zainteresovane strane kao što su mala, srednja i velika preduzeća, razvojne agencije, ministarstva, komore i organizacije iz drvne industrije i šumarstva, profesore, inženjere i stručne ljude kao i one koji se na bilo koji način bave preradom drveta, šumarstvom, ekologijom, enterijerima i industrijom namještaja iz Regije i EU-ije..