NASTAVAK PRAKTIČNIH OBUKA POLAZNIKA LAKIRERA I CNC OPERATERA ZA METAL

U sklopu projekta praktičnog obrazovanja mladih YEP na području opštine Modriča koji implementira udruženje INTERFOB Banja Luka 08.10.2014. godine, 15.10.2014. godine i 16.11.2014. godine održana je praktična obuka polaznika lakirera i cnc operatera za metal u preduzećima partnerima projekta Tesla d.o.o. i FAM-JM d.o.o. Modriča.

Kroz praktične obuke u ova dva preduzeća će proći 18 mladih nezaposlenih polaznika za potrebe preduzeća partnera i drugih preduzeća iz regije. Projekat obučavanja mladih je podržan od strane projekta YEP, opštine Modriča, gore navedenih partnerskih preduzeća i Interfoba.

Partneri na projektu su i YEP klub za traženje posla-Modriča i Razvojna agencija opštine Modriča.