POLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA IZ PRAKTIČNOG DIJELA ZA CNC OPERATERA

21.02.2015 godine u preduzeću d.o.o.FAM-JM Modriča obavljeno je završno polaganje ispita iz praktičnog dijela za polaznike obuke CNC operater, u sklopu projekta ,,Lakše do posla u  drvnom i metalnom sektoru ,,koga na području opštine Modriča implementira ,,Udruženje šumarstva i prerade drveta Interfob” Banja Luka uz partnersku podršku opštine Modriča koja je i sufinansirala ovaj projekat,YOP kluba Modriča i Razvojne agencije opštine Modriča.Završnu obuku pred komisijom polagalo je osam kandidata koji su u periodu od 8-16 sati odradili svoj projektni zadatak i dobili ocjene.Polaganju praktičnog dijela ispita prisustvovao je direktor Razvojne agencije opštine Modriča,kao i direktor Udruženja šumarstva i prerade drveta Interfob Banja Luka.

Dodjela certifikata za polaznike obuke Lakirer provedene u d.o.o.Tesla Modriča i CNC operater provedene u d.o.o. FAM-JM Modriča, biće upriličena u opštini Modriča a sve u sklopu projekta,,Lakše do posla u drvnom i metalnom sektoru u BiH,, koja je planirana za četvrtak 26.02.2015 godine .Zvaničnoj dodjeli certifikata prisustvovat će polaznici obuka za lakirere i CNC operatere , kao i partneri na projektu  ,,Lakše do posla u drvnom i metalnom sektoru u BiH''.