OKRUGLI STO NA TEMU „PROGRAMI I USLUGE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA“

Opština Modriča je u saradnji sa Razvojnom agencijom opštine Modriča 19. marta 2019. godine organizovala Okrugli sto na temu „Programi i usluge podrške malim i srednjim preduzećima“.

Na okruglom stolu su učestvovali načelnik opštine Mladen Krekić i zamjenik načelnika Nikola Savić, načelnica Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Alenka Ilovčević, direktorica Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Snježana Vujnić sa saradnicima, direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić sa saradnicima, predstavnici Privredne komore Republike Srpske, Razvojne agencije opštine Modriča i modrički privrednici .

Cilj organizovanja je unapređenje odnosa privrednog sektora sa institucijama Republike Srpske i Opštinskom upravom Modriča. Takođe, ovo je bila prilika da privrednici međusobno vode diskusiju  o zajedničkim temama, ali i problemima sa kojima se susreću, kao i da nadležnim ustanovama postave pitanja vezana za oblasti njihovog poslovanja.

„Danas je organizovana jedna dobra aktivnost s ciljem da se pomogne modričkim malim i srednjim preduzećima. Učesnicima  su pojašnjene nedoumice oko nekih novih  propisa. Sa nama su ljudi iz svih oblasti koji mogu dati odgovore na postavljena pitanja“, istakao je načelnik Krekić.

Tokom sastanka predstavnik Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća je prezentovao aktuelne finansijske i tehničke programe podrške malim i srednjim preduzećima i mogućnosti njihovog korištenja.  Predstavnik Investiciono-razvojne banke učesnike  je informisao o poslovnim uslugama, aktuelnostima i najavama aktivnosti namijenjenih za unapređenje privrednog sektora. Privrednici su na kraju bili u  mogućnosti da postave pitanja i diskutuju o aktuelnim temama.

„Modrička privreda dosta dobro kotira i u Modriči su jako preduzimljivi ljudi. Mi ispred Agencije nastupamo sa dva seta mogućnosti prema malim i srednjim preduzećima a to su finansijski i nefinansijski vidovi pomoći. Kada je pitanju nefinansijski vid pomoći imamo bazu konsultanata i u mogućnosti smo da za svaku firmu angažujemo konsultante kako bi pomogli menadžmentu preduzeća da otklone određene probleme. Imamo mogućnost da u preduzećima angažujemo mentore koji su osposobljeni po japanskoj metodologiji da unaprijede njihovo poslovanje i otklanjaju određene probleme. Imamo i jedan projekat koji se finansira sredstvima Evropske unije koji se odnosi na podršku početnicima u biznisu. Za početnike smo obezbijedili i najbolje predavače sa ovih prostora da im pruže stručna znanja. Zaživio je i projekat koji takođe finansira Evropska unija a zove se „Druga šansa“ namijenjen ljudima koji su ušli u vlastite poslove, imaju poteškoće i kako da ponovo stanu na noge.  Postoji još jedan projekat a to je da kroz podršku švedske vlade dodjeljujemo grantove do 30.000 eura za proizvodnju,  ukoliko su i oni spremni da izdvoje toliko“, izjavio je direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić.

„U organizaciji stručnih službi opštine Modriča mi smo pozvani da prezentujemo šta to Investiciono razvojna banka RS nudi modričkim privrednicima. Pravila su ista za sva preduzeća na području Republike Srpske. Ono što privrednici ne znaju  vezano za proizvode koje mi nudimo saznali su iz naše prezentacije. Osim toga što dajemo kredite preko poslovnih banaka ulažemo i u hartije od vrijednosti a u saradnji sa donatorima radimo i odobravanje projekata koji se tiču razvoja privrede i poljoprivrede u ruralnom području, kao i poboljšanje kvaliteta javnih usluga“, istakla je direktorica Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Snježana Vujnić.