RADNA  POSJETA  PREDUZEĆU ,,FAM-JM ,, MODRIČA

19.02.2015 godine direktor ,,Udruženja šumarstva i prerade drveta Interfob,,Banja Luka i direktor ,,Razvojne agencije opštine Modriča,,radno posjetili preduzeće FAM-JM iz Modriče u kome se provodi obuka za CNC operatera za metal, koju pohađa 8 polaznika sa područja opštine Modriča a vezano za projekat ,,Lakše do posla u drvnom i metalnom sektoru,,koga sufinansira opština Modriča a implementira Interfob iz Banja Luke.U razgovoru sa vlasnikom preduzeća Miroslavom Josipovićem i kandidatima koji pohađaju obuku došlo se do informacija kako su kandidatu obučeni za dalji rad a i završno polaganje praktičnog dijela ispita koji će se održati u subotu 21.02.2015 godine u preduzeću FAM-JM Modriča pred stručnom komisijom.