POSTINVESTICIONA PODRŠKA INVESTITORIMA

U sklopu Programa postinvesticione podrške investitorima u Republici Srpskoj, koji sprovodi Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, a u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja, nastavljene su posjete preduzećima u opštini Modriča i u 2016. godini.Predstavnici Ministarstva i koordinator programa za opštinu Modriča posjetili su 18.maja preduzeća „OPTIMA-POWER“ d.o.o. i „MP-PANDUREVIĆ“ d.o.o., gdje su obišli proizvodne i uslužne kapacitete.

Tom prilikom su prikupljene informacije o poslovnom okruženju, problemima sa kojima se preduzeća susreću i izvedeni zaključci i prijedlozi koji će biti dostavljeni Vladi RS.Ono što je bitno jeste da oba preduzeća imaju u vidu proširenje svojih proizvoda i usluga, nove investicije u proizvodne objekte i nabavke nove opreme, kao i ulazak na nova tržišta.

Program podrazumijeva institucionalnu saradnju entitskog i lokalnog nivoa, te je formirana saradnička mreža za rad i postinvesticionu podršku investitorima koju čine predstavnici Ministarstva i imenovani koordinatori opština.Cilj samog programa je da se pojednostave procedure i propisi, kao i naćin poslovanja kako bi se preduzećima olakšao rad u Republici Srpskoj i omogućile nove investicije i proširivanja, a samim tim i nova zapošljavanja radnika.

.