PREDSELEKCIJA PROGRAMA MALIH GRANTOVA PROJEKTA „PRO-BUDUĆNOST“

U Gradačcu je u četvrtak 16.10.2014. godine sa početkom u 11.00h održan sastanak predselekcije projekata Programa malih grantova projekta „PRO-Budućnost“.

U okviru sastanka članovi/ce Radne grupe projekta Modriča/Gradačac imali su zadatak da provjere i ocijene podnesene projekte u kategorijama namijenjenim udruženjima žena, žrtvama rata, vijećima roditelja i vjerskim zajednicama.

Pozdravnu i uvodnu riječ kao organizator ovog radnog sastanka dala je šef Odsjeka za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu, g-đa Nermina Hadžimuhamedović.

O važnosti pojma mira u praktičnom i teorijskom smislu kao i predselekciju projekata Programa malih grantova govorila je i otvorila projekt menadžerica Fondacije „Mozaik“ Armela Ramić iz Sarajeva.