ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE ZA ZAJEDNICE GRADAČAC I MODRIČA U OKVIRU PROJEKTA „PRO-Budućnost“

27.05.2015.g. u prostorijama Catholic Relief Services – CRS u Sarajevu održan je sastanak Radne grupe za zajednice Gradačac i Modriča u okviru projekta „PRO-Budućnost“.

Tema sastanka Radne grupe bila je revidiranje aktivnosti, planiranje narednih aktivnosti : održavanje Javne tribine i Okruglog stola, mapiranje potreba opština Gradačac i Modriča, kao i realizacija istih kroz grantove koji će biti objavljeni u narednom periodu.

Prijedlozi, ideje i komentari za napredniji rad Radne grupe su uveliko pomogli pri planiranju i realizovanju aktivnosti u ovim opštinama.