ODRŽAN DVODNEVNI SEMINAR ZA NEZAPOSLENA LICA I PRIPRAVNIKE U JAVNOM PREDUZEĆU I USTANOVAMA I OSTALIM PRIVREDNIM INSTITUCIJAMA

Razvojna agencija opštine Modriča, u sklopu redovnih aktivnosti je organizovala dvodnevni seminar, 19. i 20. novembra 2014. godine, za nezaposlena lica i pripravnike koji su raspoređeni na rad u Javnim preduzećima, Javnim ustanovama i ostalim privrednim institucijama.Seminar je održan u prostorijama Srpskog kulturnog centra Modriča.

Cilj seminara je bio da polaznici steknu određena znanja iz oblasti preduzetništva, izradi biznis plana kao i projektnog menadžmenta. Ovo je samo prva faza gdje se stiču osnovna znanja iz ovih oblasti, dok bi u narednom periodu organizovali praktičnu obuku u izradi biznis plana koji može biti smjernica u pokretanju vlastitog posla. Tokom seminara prisutni su bili upoznati i sa projektima koje realizuje agencija, kao i sa vrstama preduzetničkih djelatnosti i privrednih društava.

“Danas i sutra ćemo raditi obuku koju provodimo u sklopu svojih redovnih aktivnosti. Radi se o obuci iz oblasti preduzetništva. Pojam preduzetništva je današnja tema, a u drugom dijelu imamo vrste preduzetničke dijelatnosti, vrste poreza i na kraju ćemo prisutne upoznati sa projektima koja je agencija realizovala ove godine, a to je nekih 6 projekata. Za sutra smo pripremili praktičnu izradu biznis plana i projektni menadžment. Ciljna grupa su nam pripravnici u javnim preduzećima i javnim ustanovama. Danas se ovdje nalazi oko 16 polaznika koji su imali želju da utvrde svoja znanja iz pomenutih oblasti, a naš je zadatak da ih provedemo, usmjerimo, jednostavno da ih povežemo sa nama i sa istitucijama u kojima rade, da dobiju određena znanja koji bi mogli u daljem svome radu koristiti kada im istekne pripravnički staž“, izjavio je Slobodan Milojević, direktor Razvojne agencije opštine Modriča.

Darko Purić, diplomirani politikolog, pripravnik u „Razvojnoj agenciji opštine Modriča“ u izjavi za medije je rekao : „Na seminaru sam pozvan da proširim svoja znanja o preduzetništvu kako bi se mlad čovjek trebao razvijati, te pokušati otvoriti svoje preduzeće imajući u vidu veliki broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini. Potrebno je da mladi ljudi počnu aktivno da učestvuju u privredi da probaju pokrenuti svoja vlastita preduzeća jer je nemoguće toliki broj ljudi zaposliti u javnim institucijama. Ovo je jedan od načina da se edukujemo i stvorimo mogućnost za zapošljavanje.“

Mario Đuran, diplomiran inžinjer saobraćaja, pripravnik u firmi „Martić Inter COPP“ u Modriči, učesnik seminara je rekao : „Pripravnik sam već dva mjeseca. Nadam se dobrom iskustvu, kasnije zaposlenju. Ova obuka će proširiti moje vidike kao neke kompletne osobe koja posle može izvući neku korist iz ovoga.“