PRIPREMA KONCEPTA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH U OPŠTINI MODRIČA

Dana 26.02.2015 godine održana je radionica u hotelu ,,Majna“Modriča na kojoj su bili prisutni predstavnici EUROPLUSA-Doboj koji implementiraju projekat ,,Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici’’,projektni tim Preda i predstavnici Lokalnog savjeta za obrazovanje i zapošljavanje opštine Modriča.Cilj radionice je definisanje ključnih elemenata,odnosno koncepta strategije obrazovanja odraslih u opštini Modriča,uz aktivno učeđće članova Lokalnih savjetodavnih tijela.Ovaj projekat obuhvata još pored opštine Modriča i opštinu Derventa kao i grad Doboj.Kroz radionicu su obrađene teme:

1.Ključne  strateške i zakonske odrednice obrazovanja odraslih
2.Socio –ekonomske karakteristike opštine Modriča,sa aspekta obrazovanja odraslih
3.Definisanje glavnig grupa korisnika i njihovih potreba u kontekstu obrazovanja odraslih
4.Metodologija rada Lokalnih savjetodavnih tijela za obrazovanje i zapošljavanje
5.Ključna pitanja vezana za probleme obrazovanja u opštini Modriča
6.Definisana je vizija,misija a urađena je i SWOT analiza obrazovanja odraslih u opštini Modriča
7.Određene su strateške orijentacije i ciljevi,planiranje projekata na operativnom nivou kao i definicija sadržaja strategije obrazovanja odraslih opštine Modriča

Na kraju radionice je dogovoreno kako će se nastaviti aktivnosti oko izrade strategije obrazovanja i zapošljavanja opštine Modriča čijoj uspješnoj realizaciji najviše treba da doprinesu članovi Lokalnog savjetodavnog tijela opštine Modriča u kome se nalaze predstavnici opštine Modriča,Razvojne agencije opštine Modriča,Srednje škole Jovan Cvijić Modriča,Biroa za zapošljavanje opštine Modriča i Sindikata poslodavaca opštine Modriča.Takoođe treba istaći da je Europlus iz Doboja angažovao Razvojnu agenciju Preda -PD Prijedor za implementaciju projekta vezano za izradu Strategije obrazovanja i zapošljavanja opštine Modriča.