KONFERENCIJA - SEKTOR AGROBIZNISA

Dana 3.12.2014 godine u prostorijama Udruženja preduzetnika i poslodavaca Žepče održana Konferencija na temu ,,Sektor agrobiznisa-inovativnost i transfer tehnologija kao osnova za ekonomski razvoj sektora,s posebnim osvrtom na pod-sektor ljekovitog i aromatičnog bilja,,.

Organizatori konferencije su Udruženje preduzetnika i poslodavaca Žepče a cilj same konferencije je doprinos uspostavljanju saradnje između javnog,privatnog i civilnog sektora i ostalih aktera uključenih u razvoj sektora agrobiznisa,kao i podsektora ljekovitog i aromatičnog bilja u BiH.Obilježavajući 15 godina rada organizatori su predstavili rad udruženja i projekte koje su realizovali a učešće u diskusiji su uzeli i gosti koji su se obratili prisutnima.Doprinos uspješnijem radu konferencije dali su i  predstavnici Razvojne agencije iz Modriče koji su u razgovoru sa ostalim učesnicima imali priliku da razmijene iskustva u radu i otvore nove vidike iz ovoga sektora koji ima veliku ulogu u ukupnoj strukturi Bosansko hercegovačkog izvoza.