CENTAR ZA ZDRAVO STARENJE – „NOVO SARAJEVO“
CENTAR ZA ZDRAVO STARENJE – MODRIČA

O PROJEKTU:
Projekat je fokusiran na poboljšanje zdravlja i kvalitete života osoba treće životne dobi u tri kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zasniva se na radu poboljšanja usluga za starije osobe kao i kvalitetnijem razvoju politika i programa za ovu populaciju.

Opština Novo Sarajevo je investirala preko 700.000 KM u razvoj Centra za zdravo starenje.

U opštini Modriča 11.02.2015.g. otvoren je Centar za zdravo starenje.

Centar je otvoren u prostorijama Udruženja penzionera, koje su renovirane u okviru Programa oporavka od poplava UN i uz podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Za sanaciju objekata u Modriči „European Commision“ – „Humanitarian aid and civil protection (ECHO)“ – „Evropska komisija“ – „Humanitarna pomoć i civilna zaštita“  je obezbijedila ukupno 150.000 dolara.

Razvojna agencija opštine Modriča kroz saradnju sa menadžmentom centra učestvuje u aktivnostima Centra za zdravo starenje u Modriči kako bi doprinjela razvoju i samoodrživosti centra.

OPŠTI CILJ PROJEKTA:
Poboljšanje kvaliteta života osoba treće životne dobi i njihove socijalne uključenosti u zajednicu, te uspostava mreže samoodrživih  dnevnih centara za osobe treće životne dobi.

AKTIVNOSTI:
- uspostavljanje  timova u zajednici koji će služiti kao kontakt za pružanje informacija starijim osobama,
- formiranje  mreže za zastupanje potreba starijih osoba na lokalnom i federalnom nivou,
- terenski  obilazak centara za stare u Holandiji,
- sanacija i adaptacija djela Doma kulture na Hrasnom za Centar za zdravo starenje,
- formiranje 14 različitih sekcija,
- organizovanje izleta i obilazak kulturnih znamenitosti,
- posjeta srodnim centrima i udruženjima.

CILJNA GRUPA:
Osobe treće životne dobi (njihove porodice), penzioneri.

PERIOD IMPLEMENTACIJE:
15. juni 2011. godine – 31.12.2014. godine

IMPLEMENTATOR:
Projekat se implementira u saradnji sa Fondacijom „Stichting Yanos Public Health“ iz Nizozemske i Udruženjem „Partnerstvo za javno zdravlje“ iz Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Holandije – MATRA projekti.

PARTNERI:
Fondacija „Stichting Yanos Public Health“ iz Nizozemske i Udruženje „Partnerstvo za javno zdravlje“ iz Bosne i Hercegovine, te Općina Novo Sarajevo.