LJUDSKI RESURSI

   Razvojna agencija aktivno prati tržište rada na području
   opštine Modriča kroz analize broja i strukture nezaposlenih
   ali i istraživanje potreba privrede kroz broj i kvalifikacije
   potrebne radne snage.
   Kroz prilagođene obuke i projekte nastojimo pripremiti
   raspoloživu radnu snagu za potrebe poslodavaca i na taj
   način omogućiti njihovo brže i lakše angažovanje.

 

 RASPOLOŽIVA RADNA SNAGA

   Aktivna ponuda radne snage sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Modriča za februar 2024. godine

  PREKVALIFIKACIJA - DOKVALIFIKACIJA

   Ukoliko nemate uspjeha u traženju posla u struci, ne pronalazite se u poslovima
   za koje ste se školovali ili ste prekinuli obrazovanje i nemate stručnih kvalifikacija,
   onda su programi prekvalifikacije i dokvalifikacije pravo rješenje za vas.
   Promjenom zanimanja ili sticanjem viših kvalifikacija značajno povećavate šansu
   za posao. Preuzmite inicijativu i izaberite neki od programa u zavisnosti od potreba
   tržišta ili zahtjeva poslodavaca. Prekvalifikacija se realizuje uz pomoć specijalizovanih
   centara i poslodavaca i omogućava vam da steknete znanja i vještine koje se traže na
   tržištu, da promjenite pravac svoje karijere i dođete do novih mogućnosti za posao.
   Ukoliko postoji potreba privrede za određenim deficitarnim kadrom, ili ste voljni
   pokrenuti vlastiti biznis, a za to vam je potrebna određena stručna sprema, obratite
   nam se, kako bismo zajednički rješili taj problem u saradnji sa nadležnim institucijama.