OBRAZOVANJEM DO ZAPOŠLJAVANJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI (EELC)

O PROJEKTU:
„Obrazovanjem do zapošljavanja u lokalnoj zajednici (EELC)”, je usmjeren na unaprijeđenje obrazovanja odraslih i poboljšanje mogućnosti njihovog zapošljavanja u lokalnim zajednicama.
Projekat finansira Evropska unija, sufinansira Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, a provodi se na području grada Doboja i opština Derventa i Modriča.
Projekat je vrijedan oko 100.000 hiljada evra.
Opština Modriča je pristupila izradi Strategije obrazovanja odraslih na području opštine Modriča za period od 2015.-2017. godine.
Za potrebe izrade strategije imenovano je Lokalno savjetodavno tijelo za obrazovanje odraslih i zapošljavanje opština Modriča, koje sačinjavaju predstavnici lokalne vlasti, poslodavaca, sindikata, udruženja građana, Zavoda za zapošljavanje RS-e i obrazovnog sektora.
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine Modriča, Razvojna agencija opštine Modriča i Zavod za zapošljavanje RS – Biro Modriča provodiće aktivnosti u okviru istraživanja o potrebama lokalne privrede za kadrovima određenih zanimanja na području opštine Modriča – istraživanje obuhvata period od 2015.-2018. godine.

OPŠTI CILJ PROJEKTA:
Uspostavljanje kapaciteta i resursa za izradu obrazovnih programa i strategija obrazovanja odraslih, što će stvoriti osnovu za razvoj koncepta cjeloživotnog učenja u lokalnim sredinama.

AKTIVNOSTI:
- info kampanja o obrazovanju odraslih,
- formiranje lokalnih savjetodavnih tijela u gradu Doboju i opštinama Derventa i Modriča,
- trening za lokalna savjetodavna tijela,
- izrada lokalnih strategija za obrazovanje odraslih u gradu Doboju, opštinama Derventa i Modriča,
- obuka za izradu programa za obrazovanje odraslih,
- obuka za monitoring i evaluaciju programa za obrazovanje odraslih,
- završna konferencija na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta.

CILJNA GRUPA:
Nezaposleni mladi, socijalno ugrožene osobe, zaposleni koji žele dodatno obrazovanje da bi zadržali postojeći ili pronašli bolji posao, te populacija između 45 i 55 godina.

PERIOD IMPLEMENTACIJE:
Projekat je usmjeren na unapređenje oblasti obrazovanja odraslih formiranjem savjetodavnih tijela i implementiraće se tokom 21 mjeseca.
Formiranje lokalnih savjetodavnih tijela je prva faza. Druga se bazira na obuci za izradu programa za obrazovanje odraslih, te za njihovo praćenje i evaluaciju, a info-kampanja o značaju obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja predstavlja treću fazu.

IMPLEMENTATOR:
„EUROPLUS“ - Centar za promociju evropskih vrijednosti iz Doboja, a finansira Evropska unija, sufinansira Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

PARTNERI:
Visoka poslovno tehnička škola Doboj, saradnik je Zavod za obrazovanje odraslih Republike Srpske, a za koordinaciju izrade strategije za obrazovanje odraslih i zapošljavanje, angažovana je Razvojna agencija “Preda” iz Prijedora.