PARTNERSTVO ZA EFEKTIVNIJU IMPLEMENTACIJU LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA U SJEVEROISTOČNOJ BIH

O PROJEKTU:
Poboljšati partnerski rad aktera razvoja kako bi razvili prikladnije programe podrške i finansijske instrumente za MSP-a, smanjiti broj prepreka za poslovanje i kreirati nove poslovne mogućnosti za pokretanje i razvoj biznisa.
Osnovati KLASTER za razvoj tipičnih proizvoda u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini s razvijenom i funkcionalnom infrastrukturom za poslovanje i razvoj klastera.
Uspostava preduzetničkog centra “Jabučik” kroz adaptaciju 3 objekta i revitalizaciju vanjske komunalne infrastrukture za potrebe razvoja MSP-a (ustupanje zemljišta i objekata za ove namjene, prenos prava nad preduzetničkim centrom Opštinskoj agenciji za razvoj MSP-a, a sadašnjoj “Razvojnoj agenciji opštine Modriča”, učešće u provođenju procesa izbora i useljenje odabranih stanara).
Poslovna zona je u vlasništvu opštine Modriča. Svrha postojanja poslovne zone je formiranje 10 START-UP-ova i  1 zadruga koja okuplja 40 članova (proizvođači voća i povrća).

OPŠTI CILJ PROJEKTA:
Aktivirati raspoložive resurse u lokalnim zajednicama sjeveroistočne Bosne i Hercegovine te ih učiniti konkurentnijima za razvoj malih i srednja preduzeća koja će stvoriti mogućnosti za nova radna mjesta kroz inovativan pristup.

AKTIVNOSTI:
- osnivanje grupe
- aktivacija klastera za razvoj tipičnih proizvoda;
- rad na smanjenju regulatornih (zakonodavnih) ograničenja uvođenjem novih finansijskih instrumenata za razvoj MSP-a;
- poboljšanje pravovremenog širenja informacija i unaprijeđenje pristupa poslovnim savjetodavnim uslugama kroz osnivanje info pulta za podršku MSP-a i
- uspostavljanje partnerstva za razvoj koje će raditi na korištenju otpadnih razvojnih resursa.

CILJNA GRUPA:
- mreža za razvoj tipičnih proizvoda sa 9 članova (NVO-e) i 6 partnera (zadruga i javne ustanove),
- 15 lokalnih vlasti i 2 kantonalna ministarstva,
- 3 turističke organizacije (zajednice),
- 3 fakulteta,
- 3 javne firme.

PERIOD IMPLEMENTACIJE:
15. novembar 2014. - 16. mart 2017.godine (26 mjeseci).

IMPLEMENTATOR:
Udruženje “Nezavisni biro za razvoj” NBR – Gradačac/Modriča.

PARTNERI:
Opština Modriča, Opštinska agencija za razvoj MSP-a, a sadašnja JU „Razvojna agencija opštine Modriča“, Opština Odžak, Udruženje „Bosper“ – Tuzla, Centar za razvoj preduzetništva – Tuzla i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije „Hrast“ d.o.o. – Vinkovci,
a saradnici su : Ministarstvo razvoja i preduzetništva Tuzlanskog kantona, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, JU Turistička organizacija opštine Modriča, Turistička zajednica Županije Posavske i Tehnološki fakultet Tuzla.