PREDUZETNIŠTVO

  Preduzetništvo je sposobnost preduzetnika, zasnovana
  na znanju i inovaciji, da pokrene neku aktivnost, uz
  preuzimanje određenog rizika, u svrhu postizanja
  određenog cilja, prvenstveno stvaranja novog tržišta.
  Preduzetništvo uključuje sve djelatnosti usmjerene na
  ulaganje i kombinaciju potrebnih resursa, širenje na
  nova tržišta, stvaranje novih proizvoda, novih potrošača,
  novih tehnologija i tehnoloških rješenja.

• Edukacija za preduzetnike

U zavisnosti od interesovanja i potreba polaznika vršimo seminare
i radionice iz sledećih oblasti:
a) Projektni menadžment – u okviru kojeg se polaznici upoznaju sa
sledećim metodologijama:
1. Sadržaj i izrada aplikacionog paketa,
2. Implementacije projekta i
3. Projektno izvještavanje.

b) Izrada biznis planova

Definicija biznis plana: osnovni pisani dokument preduzeća kreiran
za duži vremenski period, koji služi za internu i eksternu upotrebu i
kojim se precizno definiše redoslijed svih poslovnih aktivnosti koje
treba preduzeti prilikom:
- Osnivanja preduzeća
- Otpočinjanja novog poslovnog poduhvata ili
- Proširivanja postojećih poslovnih aktivnosti.


c) Brendiranje proizvoda - cilj brending programa je da izdiferencira
vaš proizvod na tržištu od ostalih. Smatra se da je danas najznačajnija
funkcija marketinga izgradnja brenda. Mnogi vodeći svjetski marketinški
eksperti smatraju da je osnovna funkcija marketinga samo i jedino
izgradnja brenda.

U ponudi su sledeće teme za seminar:
- Širenje brenda
- Fokus brenda
- Publicitet brenda
- Reklamiranje brenda
- Asocijacija na brend
- Vjerodostojnost brenda
- Kvalitet proizvoda
- Određivanje imena brenda
- Proširenje brenda
- Internacionalizacija brenda
- Postojanosti brenda
- Promjena brenda.

POSLOVNI INKUBATOR

Poslovni inkubator ili inkubator je jedan od elemenata preduzetničke infrastrukture.
Poslovnim inkubatorom se smatra pogodan prostor u kojem svoj biznis započinju
potencijalni preduzetnici ili svoj biznis nastavljaju jako mala i srednja preduzeća.
Pogodnost prostora se ogleda u povoljnim uslovima za njegovo korištenje, poslovno
savjetodavnim i ostalim uslugama koje će se pružati korisnicima prostora, kao i pomoć
menadžmenta inkubatora korisnicima usluga.

Poslovni inkubator ima tri važne komponente:

• Objekat (prostore za poslovanje)
• Poslovno savjetodavne i ostale usluge
• Usluge menadžmenta

Opština Modriča je započela aktivnosti oko formiranja inkubatora na sledećim lokacijama:

a) Jabučik- bivši vojni magacin u Višnjiku
b) Zgrada T.O. – Zgrada bivšeg Ministarstva odbrane

Prezentacije:

Registracija privrednih subjekata - VODIČ