POVJERENJE, RAZUMIJEVANJE, ODGOVORNOST ZA BUDUĆNOST

O PROJEKTU:
"Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost" (PRO-Budućnost) je projekat izgradnje pomirenja koji finansira USAID. Cilj ovog četverogodišnjeg projekta je da građani BiH, ohrabreni ključnim uticajnim subjektima, zagovaraju društvene promjene. Projekat implementira Catholic Relief Services (CRS) zajedno sa lokalnim partnerima (Fondacija „Mozaik“, „Caritas“ Biskupske konferencije BiH, Forum građana Tuzla i Helsinški parlament građana iz Banja Luke).

OPŠTI CILJ PROJEKTA:
Izgradnja povjerenja među građankama i građanima svih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini.

AKTIVNOSTI:
- Omladinska obuka i aktivnosti u opštinama
- škole i kampovi mira
- zagovaračke akcije i takmičenja
- Mirovni događaj u junu 2014
- kulturne aktivnosti
- grant shema u iznosu od 900.000 dolara
- održavanje javnih nastupa i okruglih stolova.

CILJNA GRUPA:
Građani BiH, posebno omladina, žene i manjinski povratnici, članovi udruženja žrtava rata i civilno društvo.

PERIOD IMPLEMENTACIJE:
17. septembar 2013. godine  – 16. septembar 2017. godine.

IMPLEMENTATOR:
Međunarodna humanitarna agencija katoličke zajednice u Sjedinjenim državama „Catholic Relief Services“ (CRS).

PARTNERI:
Fondacija „Mozaik“, „Caritas“ Biskupske konferencije BiH, Forum građana Tuzla i Helsinški parlament građana iz Banja Luke.