Opština Modriča - vaša investiciona prilika!

Modriča je opština sa industrijskom tradicijom i razvijenim preduzetništvom, u kojoj je prijatno živjeti
i poslovati. Razvijenom putnom infrastrukturom lako stižete do turističkih destinacija na području
opštine, u kojima se možete odmoriti i uživati u netaknutoj prirodi bez stresa velikih urbanih centara.

Opštinska administracija je prilagođena potrebama investitora, te je osnovala
i Info centar za investitore opštine Modriča, a onima koji žele investirati u
privredu, kulturu ili turizam i poslovati na području naše opštine na raspolaganju
je i lični službenik za investitore.

Primarni cilj Info centra je promocija opštine Modriča kao investicione
lokacije i pružanje svih informacija i usluga koje su neophodne
potencijalnim investitorima, na brz i jednostavan način.
Info centar nudi operativnu podršku investitorima svo vrijeme dok
obavljaju svoju poslovnu djelatnost na području opštine Modriča.

• Pružanje svih informacija relevantnih za investitore
• Pomoć u pokretanju biznisa, registraciji privrednih subjekata i dobijanju neophodnih dozvola za građenje i rad
• Informacije o troškovima registracije preduzeća i troškovima izgradnje poslovnog objekta
• Informacije o opštem stanju i uslovima na tržištu
• Informacije o zakonima i propisima koji su relevantni za investitore
• Načini finansiranja
• Pomoć pri pronalaženju odgovarajućih lokacija za “greenfield” i “brownfield” investicije
• Informacije o trenutnoj ponudi proizvodnih objekata i stanju infrastrukture
• Informisanje o podsticajima za investitore
• Baza podataka sa kontaktima lokalnih banaka, osiguravajućih kuća, advokata, knjigovodstvenih servisa, agencija za nekretnine...
• Informacije o već postojećim stranim investitorima
• Pomoć u kontaktu sa administracijom na republičkom i državnom nivou
• Omogućavanje i organizovanje obilaska lokacija koje su interesantne potencijalnom investitoru
• Povezivanje sa organizacijama i institucijama prema potrebi potencijalnog investitora
• Rezervisanje smještaja prilikom dolaska potencijalnog investitora
• Postinvesticioni servisi (aftercare)
PREZENTACIJA INVESTICIONIH
POTENCIJALA OPŠTINE MODRIČA
INVESTICIONI SAŽETAK
OPŠTINE MODRIČA
KONTAKT OSOBA

LJILJANA STANKOVIĆ dipl.ecc Samostalni stručni saradnik za privredu i rad sa investitorima

e-mail:oarmsp@gmail.com
tel: 00387 53 814 065
fax: 00387 53 811 372