•   Najpovoljnija stopa poreza na dobit u odnosu na okruženje 10%
•   Niski troškovi radne snage-porez na neto platu 10%
•   Nacionalni tretman stranih ulagača -ista prava i obaveze kao
     i domaći rezidenti
•   Strana ulaganja izuzeta od plaćanja carina i carinskih dadžbina
     na opremu koja predstavlja ulog stranog lica
•   Strani ulagači vrše slobodan transfer dobiti u inostranstvo
•   Slobodno stiču i raspolažu pokretnom i nepokretnom svojinom