•   Program postinvesticione podrške investitorima

     Opština Modriča je jedna od 15 opština u Republici Srpskoj
     koja je aktivno uključena u program postinvesticione podrške
     investitorima, koji sprovodi zajedno sa Ministarstvom za
     ekonomske odnose i regionalnu saradnju Vlade Republike Srpske.
     Cilj ovog programa jeste da se pruži pomoć investitorima u
     uklanjanju prepreka za poslovanje kroz rješavanje otvorenih pitanja.

•   Promocija investitora koji posluju na području opštine Modriča

     Info centar vrši promociju proizvoda i usluga kompanija svo
     vrijeme dok posluju na području opštine Modriča, kroz nastupe
     na sajamskim manifestacijama, e-brošure i e-kataloge, kao i
     stvaranjem direktnih kontakata sa poslovnim partnerima.