•   Preferencijalni trgovinski aranžmani omogućavaju trgovinske
     povlastice za proizvode iz BiH, ukoliko ispunjavaju
     tehničko-tehnološke standarde EU (prilikom izvoza u zemlje
     Evropske unije, nema kvantitativnih ograničenja i plaćanja carina)
•   Preferencijalni izvozni režimi i sa Rusijom, Sjedinjenim Američkim
     Državama, Kanadom, Australijom, Novim Zelandom, Japanom,
     Švajcarskom i Norveškom
•   BiH je jedna od potpisnica sporazuma CEFTA (Central European
     Free Trade Agreement), čime je stvorena jedinstvena zona
     slobodne trgovine, sa tržištem od preko 30 miliona ljudi.
     Ostale potpisnice su: Srbija, Makedonija, Moldavija,
     Crna Gora, Albanija