Saradnja sa postojećim privrednim subjektima:
Preporuka za ulaganje u proizvodnju plastične ambalaže i metalnih
buradi radi velikih potreba Rafinerije ulja Modriča.

Lohn poslovi:
uspješni primjeri u obućarskoj proizvodnji.

Prehrambena industrija

Lokacije za investiranje