PROJEKTNI MENADŽMENT

   Razvojna agencija opštine Modriča pored učešća u implementaciji
   projekata koji se finansiraju sredstvima budžeta opštine Modriča
   i Vlade Republike Srpske, radi na implementaciji projekata koji
   se finansiraju sredstvima predpristupnih instrumenata,
   EU fondova programa i projekata/programa ostalih  
   međunarodnih organizacija. Kroz implementaciju različitih
   projekata, Agencija kreira mrežu pouzdanih partnera, povezuje
   predstavnike vlasti, institucije, mala i srednja preduzeća,
   te jača međuopštinsku i prekograničnu saradnju.

  PROJEKTI