Investicioni sažetak
opštine Modriča

Info pult za preduzetnike i investitore

 

Prezentacija Modriče

Konferencija PRIVREDA U FOKUSU

Sajam privrede Modriča

Prezentacija projekta Jabučik

Programi i usluge podrške MSP

Preduzetnički portal
Republike Srpske 

Opština Modriča
www.modrica.ba

 

Važni dokumenti

Strategija razvoja opštine Modriča
Budžet opštine Modriča za 2022